Därför rewilding

Staffan Widstrand

Därför rewilding

Rewilding är ett progressivt förhållningssätt till naturvård. Naturen får i större utsträckning ta hand om sig själv genom att låta naturens processer forma landskapet, och genom att vid behov restaurera skadade ekosystem. På så sätt skapas mer biologisk mångfald.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Naturen är bäst på att ta hand om sig själv

Naturen är bäst på att ta hand om sig själv. Ibland behöver vi skapa rätt förutsättningar genom att ta bort diken och dammar, genom att inte begränsa djurlivet i onödan och genom att återintroducera arter som försvunnit på grund av oss människor.

Staffan Widstrand

Djurlivets återkomst

Det vilda djurlivet har minskat stort i Europa, även i skyddade områden som nationalparker. Flera arter har utrotats trots att de har en viktig ekologisk roll. Samtidigt har flera arter gjort en fantastisk comeback under de senaste decennierna.

Rewilding identifierar de vilda djurens viktiga plats i ekosystemen, stärker populationerna och återintroducerar inhemska nyckelarter som försvunnit.
Sverige har  låtit bland annat rådjuren, älgarna, kronhjorten, uttern, bävern, vildsvinen, pilgrimsfalken, myskoxen och vargen i olika utsträckning komma tillbaka. Viktiga nyckelarter som hör hemma i våra ekosystem men fortfarande saknas i det vilda är exempelvis skogsvildren, visent och vildhäst.

Staffan Widstrand

Säkra vår välfärd

När naturen fungerar, mår vi också bra. Samhället är beroende av naturen som ger oss vatten, luft att andas och mat att äta. Det finns en också en växande insikt om att kontakt med natur får oss att må bra.

Staffan Widstrand

Arbeta för framtiden

Det finns inget statiskt mål för rewilding. Syftet är att stödja naturens processer, vilket i gengäld kommer att leda till vildare natur. Det här tar tid och utrymme. Rewilding handlar om att flytta sig längs en skala av vildhet. Om vi skapar och skyddar områden där rewilding kan ta plats, kommer både människa och natur gynnas i ett långsiktigt perspektiv.

“Rewilding breathes life back into our landscapes.
It helps us reconnect with the wonders of Europe’s spectacular wild nature.
It is our best hope for a future where people and nature not only co-exist, but flourish.”

Frans Schepers
Vd för Rewilding Europe och ledamot i styrelsen för Rewilding Sweden

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.