Rewilding i praktiken

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Rewilding i praktiken

Våra strategier

Solvin Zankl / Rewilding Europe

Vildare natur

Ett naturlandskap utvecklas i en dynamisk interaktion mellan arterna, platsens förutsättningar, vattnets rörelser. Naturlandskapet befinner sig i ständig utveckling snarare än ett statiskt tillstånd. Rewilding handlar om att ge plats till den här dynamiken i skog, vattendrag, våtmarker och betade landskap.

När bävern fäller ett träd över ett vattendrag, skapas en damm där insekter och fisk samlas. Detta lockar fåglar, som släpper spillning med frön, som leder till fler träd. Träden mildrar översvämningar vid stora skyfall. Detta är ett av tusentals exempel på hur den vilda naturens nyttor.

Staffan Widstrand

Djurlivets återkomst

Att stötta det vilda djurlivets återkomst är en viktig del av rewilding. Vi lyfter fram djurens viktiga ekologiska roll, oavsett var de befinner sig i näringskedjan. Tack vare åtgärder som ökat skydd och återintroduktion har flera större djurarter gjort en comeback i Europa under de senaste årtiondena.

Med lämpliga åtgärder och ökad tolerans för inhemska arter kan de öka i antal och spridning. Eftersom nästan alla ekosystem i Europa har för få djur, finns stora utmaningar kvar.

Vi vill stödja modeller för samexistens där lokalsamhället också tjänar på det vilda djurlivets återkomst, till exempel genom naturturism. Det handlar också om åtgärder för att minska konflikter och skador.

Staffan Widstrand

Inkomster från naturen

Rewilding Sweden vill visa och stimulera möjligheter till nya jobb, inkomster och livskvalitet på landsbygden. Svenska naturturismföretag har kommit långt i ett europeiskt perspektiv, men det finns potential till mycket mer. Och det är ännu ovanligt att andra företag bidrar till de lokala ekosystemen, även om de är beroende av dem. Vi tror att det är dags för en förändring här.

Susan Wright / Rewilding Europe

Intresse för det vilda

Effektiv kommunikation är nödvändig för förändring. Vår moderorganisation, Rewilding Europe, har från start prioriterat och lyckats med att nå ut med sitt budskap till många med sitt inspirerande budskap. För närvarande produceras en serie om rewilding i Europa som kommer att sändas av Nat Geo Wild och andra internationella distributörer.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.