Om oss

Staffan Widstrand

Om oss

Vår verksamhet pågår sedan 2016 med flera initiativ och aktiviteter i Norrbotten, tack vare stödet till projektet “Rewilding Lapland” från Svenska Postkodstiftelsen. Från och med 2019 utvidgas vårt uppdrag till att omfatta hela Sverige och även att samverka med Rewilding Europes projekt i andra europeiska länder. Vårt juridiska namn är Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden, men till vardags kallar vi oss Rewilding Sweden. Du kan läsa föreskrifterna för stiftelsen här.

Rewilding Europe är vår grundare och samarbetspartner. Kärnan i vårt uppdrag är att återuppbygga det vilda natur- och djurlivet i Sverige och övriga Europa.

Verksamheten styrs av en välmeriterad styrelse och rådgivare med kompetens inom naturvård, entreprenörskap, marknadsföring, kommunikation, juridik och urfolksrättigheter.

Styrelse

Magnus Sylvén

Styrelseordförande

Började sin karriär som fältbiolog, doktorerade därefter i ekologi vid Lunds Universitet. Har varit naturvårdschef för WWF Sverige och chef för Europe/Middle East-programmet på WWF International. En av grundarna till Rewilding Europe. Engagerar sig för framtidens integration av arbetet med natur, klimat och vår mat.

Frans Schepers

Vd för och tillika en av grundarna till Rewilding Europe. Har en examen inom skogsbruk, land- och vattenbruk och har därefter arbetat inom naturvård, bland annat som ansvarig för WWF Netherlands internationella program. Har ofta arbetat med naturvårdsstrategier, ekologiska nätverk och rewildingprinciper.

Roger Olsson

Miljöjournalist och författare som har gett ut flera böcker och varit chefredaktör för Sveriges största natur- och miljötidskrift ”Sveriges Natur”. Roger har varit engagerad i miljörörelsen sedan tonåren, bland annat som förbundssekreterare i Fältbiologerna, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen och ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Rådgivare

Lars-Anders Baer

Jurist från Uppsala Universitet, renskötare, ledamot för Samelandspartiet i Sametinget. Har tidigare varit ordförande i Sáminuorra, ordförande i Svenska Samernas Riksförbund och ordförande i Samelandspartiet. Ledamot i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk 2004-2010 och är ordförande i Arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen.

Lena Maria Lindén

Grundade av och mångårig vd för Stiftelsen Nordens Ark. Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, ledamot i styrelserna för Station Linné och Mittuniversitetet. Hedersdoktor vid naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Ledamot i Supervisory Board för Rewilding Europe.

Föreskrifter för Rewilding Sweden
Föreskrifter
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2021
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.