Därför rewilding

Staffan Widstrand

Därför rewilding

Rewilding är ett progressivt förhållningssätt till naturvård. Naturen får i större utsträckning ta hand om sig själv genom att låta naturens processer forma landskapet. Vid behov måste skadade ekosystem restaureras. På så sätt ökar den biologiska mångfalden.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Naturen är bäst på att ta hand om sig själv

Naturen är bäst på att ta hand om sig själv. Ibland behöver vi skapa rätt förutsättningar genom att ta bort dammar i vattendrag, restaurera ensartade skogar och genom att inte begränsa djurlivet i onödan. Att återintroducera arter som försvunnit på grund av oss människor är också viktigt.

Staffan Widstrand

Djurlivets återkomst

Det vilda djurlivet har minskat mycket i Europa, även i skyddade områden som nationalparker. Flera arter har utrotats trots att de har en viktig ekologisk roll. Samtidigt har andra arter gjort en fantastisk comeback under de senaste decennierna.

Rewilding identifierar de vilda djurens viktiga plats i ekosystemen, stärker populationerna och återintroducerar inhemska nyckelarter som försvunnit.

I Sverige har  bland andra rådjuren, älgarna, kronhjortarna, uttrarna, bävrarna, vildsvinen, pilgrimsfalkarna, myskoxarna och vargarna i olika utsträckning kommit tillbaka. Viktiga nyckelarter som hör hemma i våra ekosystem, men fortfarande saknas exempelvis skogsvildren, visent och vildhäst.

Staffan Widstrand

Säkra vår välfärd

När naturen fungerar, mår vi också bra. Samhället är beroende av naturen som ger oss rent vatten, ren luft att andas och mat att äta. Och skönhet! Glädje! Det finns en växande insikt om att kontakt med natur får oss att må bra.

Staffan Widstrand

Arbeta för framtiden

Syftet med rewilding är att stödja naturens processer och få vildare natur. Det tar tid och kräver att naturen får mer utrymme. Rewilding handlar om att flytta sig längs en skala av vildhet. Med fler områden för rewilding kommer både människa och natur gynnas i ett långsiktigt perspektiv.

”Rewilding breathes life back into our landscapes.
It helps us reconnect with the wonders of Europe’s spectacular wild nature.
It is our best hope for a future where people and nature not only co-exist, but flourish.”

Frans Schepers
Vd för Rewilding Europe och ledamot i styrelsen för Rewilding Sweden

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.