Northern Europe’s untamed land

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Northern Europe’s untamed land

Den nordligaste delen av svenska Sápmi är unikt för Europa med sina stora ytor väglöst land. Det  här är också ett av Rewilding Europes åtta prioriterade rewilding areas.

Här finns uråldriga skogar, fjäll, glaciärer, älvar och våtmarker som har bevarats tack vare den samiska kulturens försiktiga användning av naturen. Renens årstidsvandringar och flera oreglerade älvar formar fortfarande landskapet, och stora områden är skyddade.

Trots detta hotas natur- och kulturvärden av exploatering för industriellt skogsbruk, gruvdrift, vattenkraft och vindkraft.

Rewilding innebär att avvärja hoten och skapa nya, alternativa möjligheter för en hållbar utveckling i samklang med naturen. Vårt arbete i norra Sverige har följande huvudsakliga fokus:

Älvarna och våtmarkerna

Vattenkraften är viktig, men det finns onödiga barriärer som kan tas bort så att vattnet återigen kan ge liv åt landskapet. Små kraftverk som ger lite el men har stor miljöpåverkan behöver tas bort. Då kan lax och havsöring återta förlorad terräng och vandra fritt mellan havet och lekområdena i bäckar och åar. Utdikade våtmarker kan återställas så att de börjar binda koldioxid. Skogsbruket behöver ta mer hänsyn till vattnets livsmiljöer och flöden.

Renarna

Renen är en nyckelart i området, som genom sitt bete formar landskapet och gynnar lågväxande växter, vilket ger utrymme till många andra arter. Under vinterhalvåret är renen beroende av lavrika, intakta skogar.

En gång i tiden vandrade renen obehindrat från Bottenviken till Atlanten, i dag möter den många hinder på vägen i form av skogsbruk, gruvor, vägar och annan infrastruktur. För ett mer ren- och naturanpassat skogsbruk behöver hyggesbruket ersättas av mer naturvårdsanpassade metoder som bevarar skogar som skogar även när de brukas.  Plantering av främmande arter som contortatallen måste upphöra och att all kvarvarande gammelskog skyddas.  Rennäringen är en central bärare av samisk kultur och traditionell kunskap.

Klimatutmaningen

Rewilding innebär klimatanpassning. Norra Sverige påverkas i hög grad av klimatförändringarna, här går förändringarna snabbare än längre söderut i landet. Ett storskaligt, industriellt skogsbruk förvärrar klimateffekterna och ger ensartade skogar som är känsliga för ett ändrat klimat. Den enda långsiktiga lösningen är att ge plats till så naturliga ekosystem som möjligt, att restaurera skadade miljöer och ett klimat- och naturanpassat utnyttjande av naturen.

Rovdjuren

Rovdjuren spelar en viktig roll i naturen genom att påverka bytesdjuren och hur dessa utnyttjar landskapet. Resterna från de stora rovdjurens måltider ger mat till många andra som fjällrävar, örnar och korpar. Samtidigt har rovdjuren stor påverkan på renskötseln. Rewilding vill underlätta samexistensen med rovdjur.

Nya inkomstmöjligheter

Rewilding skapar alternativ till destruktiv exploatering av naturen och erbjuder nya möjligheter till inkomster från naturen som samtidigt bidrar till dess skydd. Olika typer av naturturism är ett givet exempel. Men rewilding kan också innebära ett bättre och mer effektivt utnyttjande av naturresurserna. Detta kan gälla fiske, jakt, rennäring, olika skogsprodukter och mattraditioner. Vi arbetar med detta inom EU-Interregprojektet Wildlife Economy.

Rewilding vision

Swedish Lapland – Sápmi – has become known as the untamed and uniques land of the north, serving as the great home for the Sami, charismatic species and natural treasures. It is a vast landscape connecting the Atlantic with the Baltic Sea through some of Europe’s wildest rivers. It is famous for its abundance of big moose living together with bears, wolverines and lynx, big reindeer herds migrating between the mountains and the largest remaining tracts of old-growth taiga forests left in Europe, the snow-capped mountains and glaciers, and where three of Europe’s largest untamed rivers remain free-flowing.

Bildgalleri

Upplevelser hos våra lokala partners

Läs mer hos European Safari Company

Orsolya Haarberg
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.