Wildlife Economy

Staffan Widstrand

Wildlife Economy

Vildare natur ger nya affärsmöjligheter och nya jobb – det är en av våra drivkrafter när vi bygger upp samarbeten i norra Sverige. Den storslagna naturen kan ge unika upplevelser som vi tror att fler skulle få glädje av. Samtidigt skapas arbetstillfällen inom naturturism och andra sektorer.

Erlend Haarberg

Den vilda och fantastiska naturen i norra Sverige kan ge inkomster i glesbygder och tillsammans med partners i Sverige och andra länder har vi undersökt utvecklingsmöjligheter. Vackra älvar, sjöar, skogar och vilda djur är en ekonomisk resurs. Skyddad natur och andra områden med höga naturvärden är tillgångar och inte hinder för lokal utveckling.

På Rewilding Sweden vill vi visa att rewilding kan generera nya affärsmöjligheter, jobb och inkomster. Vildare natur kan ge nya möjligheter till försörjning i glesbygder som nu ofta förknippas med begränsade alternativ, vikande ekonomier och avfolkning.

Staffan Widstrand

Tillsammans med lokala företagare vill vi säkerställa att rewilding skapar möjligheter i glesbygden. Inte minst behöver unga kunna leva kvar på – eller återvända till – landsbygden. Med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfonder har Interreg Nord-projektet Wildlife Economy tagit fram idéer för nya verksamheter och aktiviteter baserade på den vilda naturen i norr. Förslag på konkreta aktiviteter kommer att tas fram tillsammans med partners för att söka ytterligare finansiering.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Restaurering av skogar och myrar – rewilding – i norra Sverige är en möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser från intensivt brukade skogar och dränerade torvmarker. Och i slutändan göra naturen till allt viktigare, långsiktiga kolsänkor. Rewilding gör det också möjligt för den biologiska mångfalden att återvända genom att skapa viktiga livsmiljöer för djur och växter och förbättra vattenkvaliteten för vandrade fiskar och andra arter. Vildare natur kommer också att bidra till klimatanpassning genom att öka motståndskraften mot torka, sjukdomar, bränder och översvämningar.

Rewilding Sweden undersöker hur man kan testa och skala upp möjligheter för att bidra till landsbygdens ekonomi och människors försörjning. Vildare natur ger nya möjligheter och genom samarbete med entreprenörer och nätverkande med andra länder kan mycket mer göras!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.