Rewilding i praktiken

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Rewilding i praktiken

Våra strategier

Solvin Zankl / Rewilding Europe

Vildare natur

Landskapen utvecklas i samspel mellan djur och växter, platsens förutsättningar och vattnets rörelser. Naturlandskapet befinner sig i ständig utveckling snarare än ett statiskt tillstånd. Rewilding handlar om att ge plats åt den här dynamiken i skog, vattendrag, våtmarker och betade landskap.

När bävern fäller ett träd över ett vattendrag skapas en damm där insekter och fisk trivs. Detta lockar fåglar, som släpper spillning med frön, som leder till fler träd. Träden mildrar översvämningar vid stora skyfall. Detta är ett av tusentals exempel på hur den vilda naturens nyttor.

Staffan Widstrand

Djurlivets återkomst

Det vilda djurlivets återkomst är en viktig del av rewilding. Vi lyfter fram djurens viktiga ekologiska roll, oavsett var de befinner sig i näringskedjan. Åtgärder som ökat skydd och återintroduktion har gjort att flera djurarter gjort en comeback i Europa de senaste årtiondena.

Med lämpliga åtgärder och ökad tolerans för inhemska arter kan de vilda djuren öka i antal och sprida sig. Eftersom nästan alla ekosystem i Europa har för få djur, finns stora utmaningar kvar.

Vi vill stödja modeller för samexistens där lokalsamhället också tjänar på det vilda djurlivets återkomst, till exempel genom naturturism. Det handlar också om åtgärder för att minska konflikter och skador.

Staffan Widstrand

Inkomster från naturen

Rewilding Sweden vill stimulera möjligheter till nya jobb och inkomster på landsbygden. Svenska naturturismföretag har kommit långt i ett europeiskt perspektiv, men det finns potential till ännu mer verksamhet. Och det är ännu ovanligt att andra företag bidrar till de lokala ekosystemen, även om de är beroende av dem. Vi tror att det är dags för en förändring.

Läs mer

Susan Wright / Rewilding Europe

Intresse för det vilda

Effektiv kommunikation är nödvändig för förändring. Att fler ska fascineras av naturen, glädjas åt dess skönhet och se våra möjligheter till ett vildare Europa är vad vi hoppas på. Vår moderorganisation, Rewilding Europe, har lyckats nå ut till många med sitt inspirerande budskap. För närvarande produceras en serie om rewilding i Europa som kommer att sändas av Nat Geo Wild och andra internationella distributörer.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.